POKOJE GOŚCINNE CZWÓRKA

Regulamin

 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2.  Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać u właściciela posesji najpóźniej o 8.00 w dniu wyjazdu. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do wyznaczonej godziny oraz nie ustali przedłużenia pobytu, zostanie obciążony opłatą za kolejną dobę pobytu.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, z przyczyn niezależnych od Pokoje Gościnne CZWÓRKA , niż termin rezerwacji, opłata za całą rezerwację pozostaje bez zmian.
 5. Goście zobowiązania są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00
 7. Goście nie mogą pod żadnym pozorem przekazać pokoju innym osobom.
 8. Gości Pokoi Gościnnych CZWÓRKA chcąc zaprosić odwiedzających powinni każdorazowo poinformować o takim zamiarze właścicieli nieruchomości.
 9. Osoby odwiedzające Gości powinny opuścić Pokoje Gościnne CZWÓRKA do godziny 21.00.
 10. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. Niewłaściwe zachowanie może skutkować odmówieniem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza powyższą zasadę oraz konieczność opuszczenia miejsca zakwaterowania bez zwrotu opłaty za cały zaplanowany pobyt.
 11. W przypadku niezrealizowanego pobytu, zadatek przepada w całości. W przypadku przesunięcia terminu wizyty zadatek zostaje przesunięty na nowy termin.
 12. Zadatek podlega zwrotowi w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji pobytu z winy Pokoi Gościnnych CZWÓRKA.
 13. Pokoje Gościnne CZWÓRKA zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.
 14. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie nieruchomości, a także za uszkodzenia samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 15. Za względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek, grzejników, urządzeń gazowych, i innych nie stanowiących wyposażenia pokoju urządzeń. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy niskiego poboru mocy.
 16. Przedmioty pozostawione przez Gościa po jego wyjeździe będą odesłane pod podany adres na koszt odbiorcy. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty takie będą niszczone.
 17. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony
 18. Rowery, wózki oraz inne wielkogabarytowe elementy powinny być przechowywane w miejscach przeznaczonych do tego i wyznaczonych przez właściciela posesji.
 19. Po upływie terminu pobytu Gość ma obowiązek pozostawić klucze u właściciela posesji. Właściciel ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Gościu i obciążyć go kwotą niezbędną do przywrócenia stanu pokoju sprzed pobytu Gościa.
 20. Wszelkie uszkodzenia i usterki powinny być zgłaszane niezwłocznie do właściciela posesji
 21. Utrata klucza obciążona jest opłatą w wysokości 250 zł.
 22. Gość Pokoi Gościnnych CZWÓRKA przebywający na terenie posesji ze zwierzęciem domowym, ponosi odpowiedzialność za to zwierzę i ewentualne zniszczenia spowodowane przez nie oraz zapewnia bezpieczeństwo innych gości oraz właściciela w relacji ze zwierzęciem.